free web
stats

Κοινωνική Αυτοάμυνα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Από την απαρχή της δημιουργίας του Ελληνικού Κράτους γνωρίζουμε τα δύο κυρίαρχα συστήματα Οικονομιών, την Δημόσια ή Κρατική Οικονομία και την Ιδιωτική Οικονομία της Ελεύθερης Αγοράς, που αντιπαλεύουν για την επικράτηση τους ή συνεργάζονται καθορίζοντας τα μεταξύ τους όρια.

Τον τελευταίο αιώνα είδαμε την Κρατική Οικονομία άλλοτε να ενασχολείται με θέματα που άπτονται της Ιδιωτικής Οικονομίας, και άλλοτε να υποστηρίζει την ενασχόληση του Ιδιωτικού Τομέα σε τομείς που παραδοσιακά αποτελούν πεδίο της Δημόσιας Οικονομίας. Οι προτεινόμενες επιλογές μας ως Πολίτες, οδηγούν σε μονόδρομους που όμως συνέχεια αλλάζουν. Πρέπει να επιλέγουμε αναγκαστικά μεταξύ των δύο μοντέλων.

Είναι όμως έτσι;

Υπάρχουν μόνο αυτές οι δύο επιλογές, ή μήπως υπάρχει μια Τρίτη που αναπτύσσεται παράλληλα με τα γνωστά οικονομικά συστήματα;

Αυτή της Κοινωνικής ή Αλληλέγγυας Οικονομίας, με 800.000.000 μέλη σε όλο τον Κόσμο; Είναι ένα Οικονομικό Μοντέλο που ήδη εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή μας οικογένεια, στην γειτονική μας Κύπρο, όπως επίσης και σε όλο τον Κόσμο, και χρησιμοποιείται ως ένα σχέδιο επιβίωσης «παντός καιρού».

Ένα Οικονομικό Μοντέλο που κάποτε, πριν την Ίδρυση του Ελληνικού Κράτους, εφαρμοζόταν στις κοινότητες του τόπου μας και υπήρξε o συνήθης τρόπος συνεργασίας και επιβίωσης των ανθρώπων, μια πρωτοπορία του τόπου μας αναγνωριζόμενη διεθνώς εάν και εμείς το έχουμε ξεχάσει.

  • Βασίζεται στην αλληλοβοήθεια και συνεργασία των ανθρώπων.
  • Ενεργεί παράλληλα με τα δύο γνωστά Οικονομικά Μοντέλα.
  • Προσδίδει στην επιβίωση των πολιτών ποιότητα ζωής, ανεξάρτητα από την επικρατούσα κάθε φορά πολιτική κατεύθυνση Κρατική ή Ιδιωτική.
  • Εξασφαλίζει αναδιανομή του πλούτου και περιφερειακή ανάπτυξη.
  • Εφαρμόζει πρακτικές που οδηγούν σε χαμηλότερες τιμές τροφίμων.
  • Δίνει μεγαλύτερη αγοραστική ισχύ στον πενιχρό μισθό μας.
  • Προσφέρει κοινωνικές υπηρεσίες, προάγει τον πολιτισμό.

Με λίγα λόγια οδηγεί σε αξιοπρεπή διαβίωση.

Είναι μήπως τελικά αυτός ο λόγος, ( Κοινωνική Οικονομία ) που οι Ευρωπαίοι Συμπολίτες μας απολαμβάνουν χαμηλότερες τιμές τροφίμων από αυτές της Ελλάδας, καθώς και πολλές άλλες κοινωνικές παροχές άγνωστες στον τόπο μας;

Τα Κράτη φαίνεται να εγκαταλείπουν σημαντικό τμήμα του ρόλου της κοινωνικής προστασίας των ατόμων. Ο καθολικός διάδοχος τους, και διαμορφωτής πλέον πολλών οικονομικών δραστηριοτήτων κοινωφελούς ενδιαφέροντος, η Ελεύθερη Αγορά, δεν φαίνεται να διακατέχεται από την ανάλογη κοινωνική ευαισθησία, τουλάχιστον στην πατρίδα μας.

Ως παράδειγμα, η Ελεύθερη Αγορά ανεβάζει υπερβολικά τις τιμές σε βασικά αγαθά πρώτης ανάγκης, μετά την απελευθέρωσή τους, στις αρχές της δεκαετίας του 90.

Αγορά υπηρεσιών από τρίτους λοιπόν ή συμμετοχική εξυπηρέτηση ως επιλογή ανθρώπινης αλληλεγγύης;

Τι και ποιες είναι οι συμμετοχικές επιχειρήσεις, της άγνωστης στον τόπο μας Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας;

Πως το Συνεταιριστικό μοντέλο, η αιχμή του δόρατος της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, ως το παραγωγικό της κομμάτι, μπορεί να παρέχει αποθέματα χρημάτων για την επένδυση τους σε άλλους κοινωφελείς τομείς;

Χωρίς καν να ξοδεύουμε κάτι παραπάνω από τα συνηθισμένα, αλλά με διαφορετική διαχείριση των χρημάτων μας.

Οι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί αγοράζοντας μαζικά ρίχνουν τις τιμές. Μπορούν και προσφέρουν προϊόντα σε τιμές που μόλις καλύπτουν το κόστος, και αφήνουν ένα μικρό πλεόνασμα γιατί δεν ενδιαφέρονται για το κέρδος αλλά για την ευημερία των μελών τους. Με μια συνδρομή ελάχιστα μεγαλύτερη της τιμής χονδρικής αγοράς, αλλά πολύ μικρότερη από την τιμή διάθεσης προϊόντων της Ελεύθερης Αγοράς, υπάρχει η δυνατότητα της δημιουργίας ενός αποθεματικού ικανού να χρηματοδοτήσει θέσεις εργασίας για συνανθρώπους μας σε κοινωφελείς υπηρεσίες, καλύπτοντας ανάγκες που η κοινωνία μας έχει μεγάλη έλλειψη, καταπολεμώντας και την ανεργία.

Έτσι μπορούν να πέσουν οι τιμές ειδών πρώτης ανάγκης, δίνοντας μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη στον μισθό μας, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, να απολαμβάνουμε κοινωφελείς υπηρεσίες, χωρίς την επένδυση περισσότερων κεφαλαίων, αλλά με χρηστή διαχείριση των ήδη διαθέσιμων χρημάτων μας να έχουμε περισσότερα οφέλη.

ολόκληρο το κείμενο από το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α.


επικοινωνία

Τηλ: 211 8000 161
Fax: 211 7800 041
Email: [email protected]
Φόρμα επικοινωνίας

ελάτε να ανταμώσουμε

δηλώστε απλά το ενδιαφέρον σας χωρίς καμία περαιτέρω υποχρέωση συμμετοχής
Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος